هستی‌شناسی

تعریف هستی‌شناسی

هستی‌شناسی یا وجودشناسی (Ontology) شاخه‌ای از فلسفه است که به مطالعه بودن، هستی یا وجود می‌پردازد. دانش هستی‌شناسی در پی تشخیص و شرح رده‌های بنیادین و ارتباطات آن‌ها در هستی یا عالم وجود برمی‌آید، تا بدین وسیله به تعریف موجودات و انواع آنها درآن چارچوب قادر گردد.

هستی‌شناسی در علم اطلاعات

به منظور آغاز به ساخت و گسترش وب معنایی، باید تا حدّ امکان قادر باشیم تمامی موجودیت‌ها (entities) و مفاهیم (concepts) و نیز روابط و اتّصالات آن‌ها با یک‌دیگر را به صورت مدل‌هایی مجرد به زبان‌هایی که برای رایانه‌ها قابل درک است بیان نماییم. در علوم رایانه این گونه مدل‌های مجرد ماشینی را هستی‌شناسی نامیده‌اند.

انتولوژی سیستمی است برای طبقه‌بندی بازنمایی‌ها و قوانین بازنمایی. برای مثال برای طراحی روباتی که قرار است منزل شما را تمیز ‌کند، ابتدا باید انتولوژی دنیای اتاق را برای وی تهیه کنیم. یعنی نوع اشیائی را که با آن‌ها برخورد خواهد نمود، روابط آن اشیاء با یکدیگر وخواص هر یک را به نحوی صوری و در قالب یک “زبان” مشخص سازیم. این انتولوژی می‌تواند مشتق شده از یک انتولوژی سطح بالاتر باشد و یا مختص به همان اتاق است.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه کاربرد هستی‌شناسی در بازیابی اطلاعات آقای محمد جواد منصورزاده اسلایدهای آموزشی طراحی کرده‌اند که بصورت رایگان در فهرست محصولات در اختیار کاربران سایت قرار گرفته است.

دانلود اسلاید کاربرد هستی‌شناسی در بازیابی اطلاعات