نمونه کارنامه پذیرفته شدگان آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

پس از برگزاری آزمون دکتری و انجام مصاحبه، تمام شرکت‌کنندگان در مصاحبه کارنامه‌ای مطابق تصویر زیر دریافت خواهند کرد. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد داوطلب، نمره شفاهی و … می باشد.

کارنامه رتبه ۵ آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی سال ۹۵

نمونه کارنامه پذیرفته شدگان آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

اطلاعات بیشتر