امروزه کتابخانه‌ها برای فعالیت‌های فرایند مدیریت اطلاعات خود نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت کتابخانه هستند. هم‎‌اکنون نرم‌افزارهای متنوعی برای اتوماسیون فرایند‌های مختلف کتابخانه مانند فهرستنویسی، مجموعه‌سازی، ذخیره اطلاعات، بازیابی، مدیریت فایل‌های دیجیتال، گزارش‌گیری و ارزیابی مجموعه و … تولید شده است که کتابخانه‌ها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. نرم‌افزارهای مدیریت کتابخانه از یک سو به کتابداران […]