اسلاید معرفی سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH

۲,۰۰۰ تومان ۰ تومان
خرید

فایل حاوی اسلایدهای معرفی سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (Medical Subject Headings (MeSH می باشد.

فهرست مندرجات

  • مقدمه
  • تاریخچه
  • کاربردهای مش
  • ویرایش‌های مختلف مش
  • ساختار درختی
  • نمونه مدخل مش
  • ارجاع ها
  • تقسیم‌های  فرعی
  • انواع یادداشت‌ها

تهیه کننده: محمد جواد منصورزاده

دیدگاه‌ها