خدمات اتوماسیون کتابخانه - خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی مفید

ارائه خدمات اتوماسیون کتابخانه:

  • خدمات مشاوره و راه اندازی کتابخانه‌ها
  • خدمات فنی کتابداری از قبیل فهرستنویسی، نمایه سازی، ورود اطلاعات و…
  • خدمات مشاوره و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال
  • خدمات مشاوره و پیاده سازی واسپارگاه‌های سازمانی
  • و …