پس از برگزاری آزمون دکتری و انجام مصاحبه، تمام شرکت‌کنندگان در مصاحبه کارنامه‌ای مطابق تصویر زیر دریافت خواهند کرد. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد داوطلب، نمره شفاهی و … می باشد. کارنامه رتبه ۵ آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی سال ۹۵ اطلاعات بیشتر راهنمای شرکت در آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانلود […]